اهل بیت د راندیشه ابن تیمیه
46 بازدید
ناشر: آشیانه مهر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
شبهاتی را ابن تیمیه د رمورد اهل بیت مطرح کرده که در این کتاب به صورت گسترده مورد واکاوی قرار گرفته است